Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
4 maa. de INFO Setpoint
2 jan. Opzegging lidmaatschap
1 jan. E-mailadres
1 jan. FACEBOOK
Belangrijke KNLTB berichten
9 maa. Handig! Actueel baanoverzicht zonder inlog
CALB toernooi 2017a.jpg
170910 Clubkampioenschappen 2017 TVC 130.jpg
170910 Clubkampioenschappen 2017 TVC 129.jpg
Meest recente foto's
Restitutie contributie
 Marga Heusen  Ledenadministratie  1238x gelezen

art.9 huishoudelijk reglement

Restitutie van het contributiegeld, onder inhouding van de aan ondersteunend lidmaatschap verbonden kosten (art.12 huishoudelijk reglement), vindt alleen plaats indien het betrokken lid vóór 1 april van het verenigingsjaar op medische gronden, die hetzij van tijdelijke dan wel van blijvende aard zijn, kan aantonen voorlopig niet of in het geheel niet meer actief aan de tennissport te kunnen deelnemen. Restitutie van het inschrijfgeld vindt nimmer plaats. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat, wanneer het seizoen eenmaal begonnen is, een restitutie van het contributiegeld niet mogelijk is.

zondag 1 januari 2012, 09:10 uur
Ondersteunend lid
 Marga Heusen  Ledenadministratie  1191x gelezen

wie en wanneer?

Elk jaar komt het weer voor dat leden vragen of zij hun contributie geheel of gedeeltelijk terug kunnen ontvangen, omdat zij voor of in het begin van het tennisseizoen geblesseerd zijn geraakt. Hierover is een artikel opgenomen in het huishoudelijke reglement, dat als volgt luidt: Ondersteunende leden zijn zij die:

De vereniging met een jaarlijkse donatie (€ 17,00) steunen.

Op aantoonbare medische gronden vóór 1 april aan de ledenadministratie te kennen hebben gegeven voorlopig niet aan de tennissport te kunnen deelnemen, conform art.9 huishoudelijk reglement.

Vóór 1 april te kennen hebben gegeven door werkzaamheden tijdelijk van woonplaats te moeten veranderen en hebben aangegeven weer lid te willen worden bij terugkomst.

Omzetting ondersteunend lid naar spelend lid

Indien ondersteunende leden het komend seizoen weer als spelend lid willen worden ingeschreven, dienen zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie.

zondag 1 januari 2012, 09:08 uur
Introduce
 Marga Heusen  Ledenadministratie  1163x gelezen

 

Het bestuur kan aan senioren en junioren, die geen lid zijn van onze tennisvereniging, toestaan gebruik te maken van een verenigingsbaan. De toestemming wordt verleend op verzoek van een lid, dat de aanvraag vooraf bij de bar moet indienen. Het lid betaalt per introducé: € 8,50 voor senioren en € 5,00 voor junioren. Deze regeling geldt per introducé voor 3 keer.

 

zondag 1 januari 2012, 08:56 uur
Vakantielidmaatschap
 Marga Heusen  Ledenadministratie  1144x gelezen

Het vakantielidmaatschap betreft een tijdelijk lidmaatschap, gedurende een door het bestuur jaarlijks vastgestelde periode waarin aspirantleden tegen een vastgesteld bedrag gebruik kunnen maken van de verenigingsbanen.

Gedurende deze periode, de zomervakantie, hebben deze leden dezelfde rechten en plichten als de gewone leden. Voor een periode van 6 weken bedragen de kosten voor senioren € 50,00 en voor junioren € 30,00.


Formulieren
vakantielidmaatschap
zondag 1 januari 2012, 08:55 uur


Spek de TVC-kas met de Vomar KIK-kaart
 Marga Heusen  Secretariaat  1808x gelezen

Zoals bij u wellicht bekend is, kan iedereen die bij de Vomar zijn of haar gewone dagelijkse boodschappen doet, gratis een Klant-is-Koningkaart krijgen (waarschijnlijk hebben veel van onze leden al een KIK-kaart). Daarmee kun je punten sparen en korting krijgen. Maar met de kaart kan daar bovenop ook de kas van onze vereniging worden gespekt. Over het totaal bestede bedrag keert Vomar Voordeelmarkt eenmaal per drie maanden 0,5% aan uw club uit. Geef dus uw KIK-kaart gegevens door aan ons secretariaat of gebruik onderstaand formulier. Let op, u kan maar bij één vereniging ingeschreven staan.


Formulieren
VOMAR KIK kaart
zondag 1 januari 2012, 07:53 uur
1 2 3 4 5 6
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Berg en Bal
 Bestuurszaken
 Bossinade-WEA Open
 COMPETITIE
 CONTACT
 Evenementencommissie
 Facebook
 INFO
 Ledenadministratie
 LID WORDEN
 Secretariaat
 Sponsoren
 Tenniskids WORLD TOUR
 TOERNOOIEN
 WINTER PROGRAMMA
 Zevenklappertoernooi
 ZOMER TENNISLESSEN
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Dames
 Zondag Gemengd
 Zondag Heren

Junioren
 Zondag Gemengd