Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
4 maa. de INFO Setpoint
2 jan. Opzegging lidmaatschap
1 jan. E-mailadres
1 jan. FACEBOOK
Belangrijke KNLTB berichten
9 maa. Handig! Actueel baanoverzicht zonder inlog
CALB toernooi 2017a.jpg
170910 Clubkampioenschappen 2017 TVC 130.jpg
170910 Clubkampioenschappen 2017 TVC 129.jpg
Meest recente foto's
Banenschema en extra banen
 Marga Heusen  Bestuurszaken  123x gelezen
*Het bestuur zal tijdens de eerste twee maanden van het seizoen een extra baan huren op dinsdag- woensdag- en donderdagavond als het zeer druk is.
*Tijdens de competitie, de clubkampioenschappen en toernooien zal er altijd één baan beschikbaar zijn om vrij te spelen. 
*Met Blovo is afgesproken dat leden, indien zij niet willen wachten op het vrijkomen van een TVC baan,  de mogelijkheid hebben tegen gereduceerd tarief
 (de helft van de normale baanhuur) een baan te huren.
*Jeugdleden kunnen van maandag t/m donderdag tot 20.00 uur spelen. 
*Op vrijdag, zaterdag- en zondag kunnen jeugdleden tot 23.00 uur spelen.  
*Tijdens de zomervakantie kunnen jeugdleden alle dagen van de week tot 23.00 uur spelen. 
*Een volledig baanschema zal worden opgehangen op het mededelingenbord.

zondag 31 januari 2016, 10:58 uur
Reglement van orde
 Marga Heusen  Bestuurszaken  129x gelezen
Artikel 1:
Op de buitenbanen mag alleen gespeeld worden op tennisschoenen.
Artikel 2:
Brommers, rijwielen, of andere soortgelijke vervoermiddelen, moeten uitsluitend geparkeerd c.q. gestald worden in de fietsenrekken.
Artikel 3:
Het is niet toegestaan honden op het park mee te brengen, als deze honden naar het oordeel van de directie overlast veroorzaken.
Artikel 4:
Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van de directie verboden op het park sport- en /of andere artikelen te verkopen. Het is tevens verboden zonder schriftelijke toestemming reclame te maken op het park.
Artikel 5:
Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van de parkdirectie, in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals:
Hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
Het maken van muziek;
Het spelen met ballen buiten de banen;
Het belopen van de taluds;
Het beklimmen van de omrastering
Het verontreinigen van banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van papierafval ed.; 
Elk gedrag, waardoor aan gebouwen, beplanting, hekwerk, meubilair en netten schade kan worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen op netten.
Artikel 6:
Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het park, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor schade aan of verlies van goederen.
Vereniging / huurders zijn verantwoordelijk voor gedragingen van leden en introducés.
Artikel 7:
Men is verplicht, door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan banen, netpalen en / of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan de directie of zijn gemachtigde te rapporteren en de geleden schade op verzoek van de directie te vergoeden.
Artikel 8:
De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik der banen en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd.
Telkenmale wanneer dit door de directie of haar gemachtigde nodig wordt bevonden, moet aan het personeel de gelegenheid worden gegeven tot het besproeien en onderhouden der in gebruik zijnde banen; een game mag eventueel worden uitgespeeld.
Artikel 9:
De aanwezige douches mogen uitsluitend gebruikt worden door spelers/speelsters na een door hen gespeelde partij.
Artikel 10:
Tijdens de speeltijden dient het clubhuis tot normale verpozing van de spelers. Buiten de speeltijden mag in en om het clubhuis slechts met toestemming van de directie muziek worden gemaakt en / of mogen versieringen, speciale lichten, geluidsinstallaties enz. worden aangebracht.
Artikel 11:
De directie heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement van orde houdt, van het park te laten verwijderen.
Artikel 12:
Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement, dat op een voor ieder toegankelijke plaats op het park zal worden aangebracht.

Download bestanden
Statuten 567 KB (118x opgehaald)
zondag 31 januari 2016, 10:57 uur
Digitaal afhangbord
 Marga Heusen  Bestuurszaken  107x gelezen

Het digitale afhangbord zal ook gedurende het verenigingsjaar 2017 het medium zijn waarop TVC-ers hun tennisbaan kunnen reserveren. Onderstaande richtlijnen voor het reserveren van een baan moeten daarbij ten alle tijden worden opgevolgd:

*Lees het scherm en volg de instructies zoals die op het scherm verschijnen.
*Volg ook bij het scherm de afgedrukte instructies.
*Blijf rustig en geconcentreerd en ga nooit haastig of onvolledig te werk.
*Voer uw pas volgens de instructies in.

zondag 31 januari 2016, 10:55 uur
E-mailadres
 M. Heusen  Ledenadministratie  3018x gelezen

Heeft u recent een nieuw e-mailadres in gebruik genomen, geef dit dan door aan de ledenadministratie/redactie; gebruik dit formulier

 

 

zondag 1 januari 2012, 18:01 uur


CIB Sports
 Marga Heusen  Berg en Bal  398x gelezen

In verband met de zéér succesvolle fitnessactie van CIB Sports blijven alle bestaande fitnesstarieven gehandhaafd! Voor klanten die bij Multi Sportpark Berg en Bal al een andere abonnementsvorm dan fitness hebben (bv.: TVC/Reflex/parkleden) blijft het tarief  € 25,- per maand. Lees meer op deze website

zondag 1 januari 2012, 16:18 uur
Kledingcontainer
 Marga Heusen  Secretariaat  383x gelezen

Sinds een paar jaar staat een “eigen” kledingcontainer naast de papiercontainers. Wie daar zijn oude kleding ingooit steunt onze vereniging, want een deel van de opbrengst gaat naar onze clubkas. Nog altijd verdwijnt 2/3 van het textiel in Nederland in het huishoudelijk restafval. Zonde. Alle textiel is dus welkom, zowel herdraagbaar als niet-herdraagbaar goed. Kapotte of versleten kleding, schoenen en ander textiel zoals kapotte hand- en theedoeken, alles mag in de textielcontainer.

Als u een zak vult, denk er dan aan dat deze door de opening van de container moet passen.

 

zondag 1 januari 2012, 16:11 uur
Oud papier
 M. Heusen  Secretariaat  1725x gelezen

Maak gebruik van de oud papier containers, die links van de ingang staan; de opbrengst van het oud papier is voor de vereniging. Afgelopen seizoen is er minder oud papier ingeleverd. Laten we met z’n allen zorgen dat het aantal ingeleverde kilo’s weer hoger gaat uitvallen.


zondag 1 januari 2012, 14:04 uur
Foto inleveren voor ledenpas
 Marga Heusen  Ledenadministratie  207x gelezen

U kunt een digitale pasfoto sturen naar de Ledenadministratie e-mail. De digitale pasfoto moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto, moet van goede kwaliteit zijn. Of lever je pasfoto in bij de ledenadministratie, Tormentil 4, 1902 JM Castricum, zet je naam dan achterop de foto.

 
 

zondag 1 januari 2012, 12:41 uur
Contact
 Marga Heusen  CONTACT  1162x gelezen
Accomodatie Tennisvereniging Castricum  - routeplanner

Multisportpark Berg en Bal, de Bloemen 69, 1902 GT Castricum

Telefoon Multisportpark 0251-657070

Telefoon Tennisvereniging Castricum 0251-655746

        

Ledenadministratie Loek Stuifbergen, telefoon 0251-657386 e-mail  

Secretariaat Hennie Lang, telefoon 06-23249906, e-mail
 
Jeugdcommissie Erik van der Poel, telefoon 06-53152167, e-mail


Tennistrainer TVC
Stefan de Goede, telefoon 06-12937569, e-mail

Tennistrainers Tennisschool Blovo, telefoon 072-5051862, www.bergenbal.nl
 Download bestanden
routebeschrijving 113 KB (1316x opgehaald)
zondag 1 januari 2012, 10:16 uur
FACEBOOK
 Marga Heusen  Facebook  2711x gelezen

Volg Tennisvereniging Castricum op facebook

 

Volg ons op Facebook en ..........  Like ons hier

zondag 1 januari 2012, 10:06 uur
1 2 3 4 5 6
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Berg en Bal
 Bestuurszaken
 Bossinade-WEA Open
 COMPETITIE
 CONTACT
 Evenementencommissie
 Facebook
 INFO
 Ledenadministratie
 LID WORDEN
 Secretariaat
 Sponsoren
 Tenniskids WORLD TOUR
 TOERNOOIEN
 WINTER PROGRAMMA
 Zevenklappertoernooi
 ZOMER TENNISLESSEN
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Dames
 Zondag Gemengd
 Zondag Heren

Junioren
 Zondag Gemengd