Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
2 jan. Opzegging lidmaatschap
1 jan. E-mailadres
CALB toernooi 2017a.jpg
170910 Clubkampioenschappen 2017 TVC 130.jpg
170910 Clubkampioenschappen 2017 TVC 129.jpg
Meest recente foto's
Ledenpas 2017
 Marga Heusen  Ledenadministratie  148x gelezen

Leden die de contributie voor 25 maart hebben betaald, hebben vóór 1 april de nieuwe tennispas op hun woonadres, zoals die bekend is bij de ledenadministratie, ontvangen. Voor later ontvangen betalingen geldt, dat u in het bezit van uw pasje(s) kunt komen door deze pas op zondag 2 april tussen 10.30 en 14.00 uur op te halen op de tennisbaan. Op bovenstaande tijdstip is het ook mogelijk om tegen contante betaling uw nieuwe tennispas in ontvangst te nemen. 

Heeft u nog vragen over de contributie en de tennispas, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, via email: penningmeestertvc@gmail.com of via telefoon: 06-49691003.Download bestanden
contributie  101 KB (417x opgehaald)
woensdag 5 april 2017, 08:40 uur
Contributie
 Marga Heusen  Ledenadministratie  259x gelezen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2017 zijn de tarieven voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld. Alle leden, van wie we de betaling uiterlijk 25 maart a.s. op onze rekening hebben ontvangen of die een machtiging hebben afgegeven, ontvangen voor 1 april de nieuwe tennispas op hun woonadres zoals die bekend is bij de ledenadministratie.


Download bestanden
contributie  101 KB (417x opgehaald)
zondag 5 maart 2017, 08:50 uur
Opzegging lidmaatschap
 Marga Heusen  Ledenadministratie  2613x gelezen

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober schriftelijk of per e-mail geschieden bij de ledenadministratie, u ontvangt hiervan een bevestiging.

Als de opzegging niet tijdig is doorgegeven, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende tennisjaar en is het lid verplicht de voor dat jaar geldende contributie te betalen.

maandag 2 januari 2017, 17:27 uur
E-mailadres
 M. Heusen  Ledenadministratie  3018x gelezen

Heeft u recent een nieuw e-mailadres in gebruik genomen, geef dit dan door aan de ledenadministratie/redactie; gebruik dit formulier

 

 

zondag 1 januari 2012, 18:01 uur


Foto inleveren voor ledenpas
 Marga Heusen  Ledenadministratie  207x gelezen

U kunt een digitale pasfoto sturen naar de Ledenadministratie e-mail. De digitale pasfoto moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto, moet van goede kwaliteit zijn. Of lever je pasfoto in bij de ledenadministratie, Tormentil 4, 1902 JM Castricum, zet je naam dan achterop de foto.

 
 

zondag 1 januari 2012, 12:41 uur
Restitutie contributie
 Marga Heusen  Ledenadministratie  1238x gelezen

art.9 huishoudelijk reglement

Restitutie van het contributiegeld, onder inhouding van de aan ondersteunend lidmaatschap verbonden kosten (art.12 huishoudelijk reglement), vindt alleen plaats indien het betrokken lid vóór 1 april van het verenigingsjaar op medische gronden, die hetzij van tijdelijke dan wel van blijvende aard zijn, kan aantonen voorlopig niet of in het geheel niet meer actief aan de tennissport te kunnen deelnemen. Restitutie van het inschrijfgeld vindt nimmer plaats. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat, wanneer het seizoen eenmaal begonnen is, een restitutie van het contributiegeld niet mogelijk is.

zondag 1 januari 2012, 09:10 uur
Ondersteunend lid
 Marga Heusen  Ledenadministratie  1191x gelezen

wie en wanneer?

Elk jaar komt het weer voor dat leden vragen of zij hun contributie geheel of gedeeltelijk terug kunnen ontvangen, omdat zij voor of in het begin van het tennisseizoen geblesseerd zijn geraakt. Hierover is een artikel opgenomen in het huishoudelijke reglement, dat als volgt luidt: Ondersteunende leden zijn zij die:

De vereniging met een jaarlijkse donatie (€ 17,00) steunen.

Op aantoonbare medische gronden vóór 1 april aan de ledenadministratie te kennen hebben gegeven voorlopig niet aan de tennissport te kunnen deelnemen, conform art.9 huishoudelijk reglement.

Vóór 1 april te kennen hebben gegeven door werkzaamheden tijdelijk van woonplaats te moeten veranderen en hebben aangegeven weer lid te willen worden bij terugkomst.

Omzetting ondersteunend lid naar spelend lid

Indien ondersteunende leden het komend seizoen weer als spelend lid willen worden ingeschreven, dienen zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie.

zondag 1 januari 2012, 09:08 uur
Introduce
 Marga Heusen  Ledenadministratie  1163x gelezen

 

Het bestuur kan aan senioren en junioren, die geen lid zijn van onze tennisvereniging, toestaan gebruik te maken van een verenigingsbaan. De toestemming wordt verleend op verzoek van een lid, dat de aanvraag vooraf bij de bar moet indienen. Het lid betaalt per introducé: € 8,50 voor senioren en € 5,00 voor junioren. Deze regeling geldt per introducé voor 3 keer.

 

zondag 1 januari 2012, 08:56 uur
Vakantielidmaatschap
 Marga Heusen  Ledenadministratie  1144x gelezen

Het vakantielidmaatschap betreft een tijdelijk lidmaatschap, gedurende een door het bestuur jaarlijks vastgestelde periode waarin aspirantleden tegen een vastgesteld bedrag gebruik kunnen maken van de verenigingsbanen.

Gedurende deze periode, de zomervakantie, hebben deze leden dezelfde rechten en plichten als de gewone leden. Voor een periode van 6 weken bedragen de kosten voor senioren € 50,00 en voor junioren € 30,00.


Formulieren
vakantielidmaatschap
zondag 1 januari 2012, 08:55 uur
1
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Berg en Bal
 Bestuurszaken
 Bossinade-WEA Open
 COMPETITIE
 CONTACT
 Evenementencommissie
 Facebook
 INFO
 Ledenadministratie
 LID WORDEN
 Secretariaat
 Sponsoren
 Tenniskids WORLD TOUR
 TOERNOOIEN
 WINTER PROGRAMMA
 Zevenklappertoernooi
 ZOMER TENNISLESSEN
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Dames
 Zondag Gemengd
 Zondag Heren

Junioren
 Zondag Gemengd